Fıkralar

Fıkralar Ve Hikayeler(Tembelin Tembeli)

Fıkralar ve Hikayeler(Tembelin Tembeli)

TEMBELİN TEMBELİ Çok eskiden bir ziyafette yer sofrasında oturup 15 kişi yemek yerken biraz sıkışık oturan Cenap yanındaki tembelin tembeli dedikleri Ekrem' e, "Ben burada sıkıştım bir arpa boyu öteye gidermisin" deyince tembelin tembeli Ekrem de Cenap'a şanına yakışır tarzda, "Arpanın enine mi, boyuna mı?" diye sorar. Fıkralar ve Hikayeler(Tembelin Tembeli) open my husband cheated with a man how to know if wife has cheated cheaters caught website why men cheat abortion pill where to buy how is the abortion pill surgical abortion process...Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler(Sorgulama)

Fıkralar ve Hikayeler(Sorgulama)

SORGULAMA Bursa' da büyük bir iplik fabrikası sahibi Emin Bey kalp krizinden ölmüş. Emin Bey'i çok seven oğlu Mansur ikindi namazında babasını defnettikten sonra kalabalık dağılınca 40 yıldır yanlarında çalışan kendilerine çok sadık olan turgut adındaki hamallarrna sen bu gece babamın mezarının başında bekle, burada ne olup bittiğini anla, sabahleyin fabrikaya gel deyip hamal turgut'u mezarın başına dikmiş ve gitmiş. Hava kararınca uykusu gelen turgut hammal ipini başının altına alarak mezarın kenarında yan uyur yan uyanık tedirgin yatarken koltuk altlarında 3' er dosya ile Emin Bey'i sorgulamaya gelen 2 melek turgut'u mezarın başında görünce şaşırmışlar ve aralarında, "Yahu zaten ölü bizim malımız, biz şu diriyi sorgulayalım" diye başlamışlar turgut'u sorgulamaya. Melekler; "Sen bu hamal ipini nereden, nasıl aldın" turgut; "Gençliğimde Bursa'ya yeni geldiğimde ekmek alacak param yoktu. Bu ipi bir dükkandan çaldırn". Melekler; "İpi niçin çaldın, ip ile kazandığın para İle neler yaptın ...Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler(Kavun)

Fıkralar ve Hikayeler(Kavun)

KAVUN Urfa'nın kazası Birecik'te çarşının bir köşesinde duran şen şakrak 50 yaşlarında Abo Dayı isminde, sadece köylülerin çuvalla getirdikleri kavunlan alıp tek tek bağıra bağıra satan bir esnaf varmış. Köylülerin kavunlarını mümkün olduğu kadar ucuz alır, aynı fiyata da tek tek, çok acele bir şekilde satar bitirirmiş. köylünün parasını verir gönderir, kuyruktaki diğer köylünün kavunlannı satın alır hiç karSız satarmış. Bunu görenler, bilenler, yoldan geçenler Abo Dayıya hayret eder sen nasıl iş yapıyorsun hiç bir şey kazanmadan karSız mal alınıp satılır mı diye soranlara Abo Dayı da "Abo Dayı kavun satıyor desinler diye yapıyorum" diye cevap verirmiş. Malını sattığı köylülerden kendiliğinden bir kavun veren olursa alır, Allah bereket versin der, buna kanaat ederınİş. Not: Bu hadise Birecik'te gerçekten yaşanmıştır. Dostlar alışverişte görsün diye Abo Dayı gibi alışveriş yapmayın. Fıkralar ve Hikayeler(Kavun) my boyfriend cheated on me with a guy Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler(Boynuz)

Fıkralar ve Hikayeler(Boynuz)

BOYNUZ Erzurum eşrafından Nahit Başeğmez 72 yaşında çok zengin bir koyun tüccarı imiş. Karısı daha evvel ölmüş olan Nahit Beyartık yaşlandım işlerimi çocuklarıma devredeyim bende emekliye ayrılayım diye bütün servetini, enılakını, parasını, altınını 8 çocuğuna payetmiş. Payetmiş ki kendisi öldükten sonra da çocuklar aralarında birbirlerine haksızlık yapmasınlar, kavga etmesinler diye. Gerçi çocukları kendisine karşı çok saygılı ve hürmetkarlarınış. Nahit Bey bütün çocuklarında birer ikişer ay kalırmış. Çocuklar babalarını el üstünde tutar, yedirip içirirlermiş. Yalnız bu durum servet payedildikten iki ay sonra değişmeye başlamış. Hiç bir çocuğu Nahit Bey'e bakmaz, aldırış etmez, aramaz, hor görür, dinlemez olmuşlar. Nahit Bey hastalanmış hiç biri bakmamış. Çocuklarının bu durumunu gören Nahit Bey çok üzülmüş ve yaptığı hatadan dolayı bin pişman olmuş ama ne çare ki iş işten geçmiş. Son olarak ne yapacağım düşünen Nahit Bey çarşıya gidip uzun bir geyik boynuzu almış içini oymuş ve için...Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler(75 Yıl)

Fıkralar ve Hikayeler(75 YIL)

75 YIL Zamanında Cenab-ı Allah bütün canlılara bir bayram günü sabahı ömür dağıtacağım ilan ettirmiş. O bayram günü geldiğinde bütün canlılar (ağaçlar, hayvanlar) gelmişler kim ne ömür ıstedi ise verilmiş. Yalmz insan uyuya kalmış ve geç gelmiş. Sen ne kadar istersin diye sorulduğunda 75 sene ömür istemiş ama bütün dağıtımdan sonra elde yalnız 25 yıl mevcut kalmış. Insan da, "Bana bu 25 yıl kafi değildir" deyince, "git dolaş fazla ömür alanlardan talep et. Şayet veren olursa al getir, onun ömründen eksiltip seninkine ekleyelim" demişler. Ve insan bütün canlıları dolaşınış. Ancak at ve maymun 25' er yıl verelim diye razı olmuşlar. Beraberce huzura gelmişler. Önce attan 25 yıl alıp insana eklemişler 50 olmuş. Sonrada maymundan 25 yıl alıp eklemişler. Ve İnsan ömrü 75 yılolmuş. Onun için şimdi insan; 25 yıl İnsanlığını yaşar, 25 yıl at gibi koşturur, çalışır ve son 25 yılda maymun gibi yaşar. 75 yıl eder. Fıkralar ve Hikayeler(75 YIL) all wife cheat Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Yukarı Çık