Fıkralar

Fıkralar Ve Hikayeler(Mr. Ford)

Fıkralar ve Hikayeler(MR. FORD)

MR. FORD Dünyanın en zenginlerinden ve Ford Otomobil Fabrikası'nın sahibi olan Mr. Ford'a sormuşlar. "Bu servetinizin hesabını verebilirmisiniz." Mr. Ford cevap olarak; "Bana başlangıçtan 1 milyon dolara kadar olan hesabımı ımrmayın, ancak 1 milyon dolardan sonraki kazancımın hepsinin hesabı resmi defterlerimde harfiyen yazılıdır ve hepsi kayıt altındadır. Mr. Ford 1 milyon dolara kadar açken, ne yapmışsa yapmış ama ondan sonra namuslu çalışmış ve yaşamış. Fıkralar ve Hikayeler(MR. FORD) how to tell if wife has cheated read here married men dating viagra stimulis buy online securely viagra website my boyfriend cheated on me with my mom click click how to cheat on hu...Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler(Miras)

Fıkralar ve Hikayeler(Miras)

MİRAS Muş'ta köy sahibi Tahir A-ğa'nın bir sürü koyunu ve Tarzan isminde Dir kangal köpegı varmış. Çoban hergün ağanın koyunlannı Tarzan'la beraber meraya götürür, otlatırmış. Zaman zaman da Tahir Ağa sürüye eşlik edermiş. Hem kendisi hava alır, hem de koyunlannın dUrumlarıyla ilgilenir, göz kulak olurmuş. Yine bir gün Tahir Ağa koyunlarla merada iken sürüye dört tane kıırt saldırmış. Ancak Tarzan büyük bir fedakarlık göstererek kurtlarla kapışmış ve büyük bir mücadele sonucunda kurtlan parçalamış. Tabi bu sırada köpekte çok ağır yaralanmış. Bu olayı görüp duygulanan Tahir Ağa ağır yaralı Tarzana bakarak, "Iyileşte şu sürünün iki koçunu sana kesip yedireyim" demiş. BÖylece Allah'a ADAK adamış, söz vermiş. Aradan üç gün "oçince Tarzan aldığı ağır yaralar sonucu ölmüş. Tnhir Ağa çok üzü1müş, Allah'a adak adadığı bu iki koçu ne satabilmış, ne de kesip yiyebilmiş. Ne yapacağını şaşırıp, düşünmüş, taşınmış bu işin içinden çıkamayınca Müftü'ye .sormaya karar vermış. Bütün hadiseyi gidip müf...Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler(Ne Sen Baki Ne Ben Baki)

Fıkralar ve Hikayeler(Ne Sen baki ne ben baki)

NE SEN BAKi NE BEN BAKi Kanuni Sultan Süleyman bir meseleden dolayı şair Baki'yi, "Baki bed, Nefy-i ebed Bursa'ya red" diyerek Bursa'ya sürgüne göndermişti. Baki de buna karşılık: "Öldünse ey Baki Değildir cihan mülk-i Süleyman'a baki Buna çarkı felek derler Ne sen baki, ne ben baki" diyerek mukabele edince Padişah tarafından affedildi. online women who cheat on their husbands when your husband cheats redirect website why do married men cheat viagra stimulis read here website infidelity reason why husband cheat read here

Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler(Ah Bir Kurusa!)

Fıkralar ve Hikayeler(Ah Bir Kurusa!)

AH BİR KURUSA! Bir kış günü kocası ölen Şirin adında otuz yaşındaki bir kadın kocasının yedisinden sonra Nasrettin Hocaya sorar: "Hocam ben ne zamanevlenebilirim?" diye'. Hoca da; "Kocanın mezan suyunu çekip, kuruyunca evlenebilirsin" der. Şirin elindeki yelpazesi ile her gün kocasının mezanna gider iki gözü iki çeşme bağıra bağıra ağlar, feryat figan eder. Oradan geçenler kadına acıyıp sorarlar; "Sen neden bu kadar ağlayıp kendini paralayıp, heba ediyorsun, Kocanı bu kadar çok mu severdin?" diye. Şirin; "Ben kocama ağlamıyorum ki yelpazeyle bile mezar kırk gün oldu hala kurumam, acaba ne zaman kurur daha çok mu gecikir diye ona ağlıyorum" der. Fıkralar ve Hikayeler(Ah Bir Kurusa!) all wife cheat why people cheat read here dating for married read want my wife to che...Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler(Zırlarsan Hoplarım)

Fıkralar ve Hikayeler(Zırlarsan Hoplarım)

ZlRLARSAN HOPLARıM Ahırdan kaçan bir eşek ve bir deve ormana yerleşir rahat rahat yayılıp yaşamaya başlarıar. Günün birinde ormanın kenarındaki yoldan yetmiş develik bir kervanm geçtiğini gören deve; "Eşek kardeş, aman ses etme bizi görmesinler şayet bizi görürlerse yakalar kervana katarlar ve ömür boyu Qalıştırırlar" der. Deveyi dinlemeyen eşek; "Benim zırlamam tuttu" diye başlar anırmaya. Hesi duyan kervan sahibi gelip deve ile eşeği yakalar. Diğer dovelerin yükünü hafilletip bizim deve ile eşeğe yükler. Yolda deve eşeğe; "Hen sana demedim mi senin zırlaman başımıza ne işler açtı" dor. Yola devam ederken önlerine bir ırmak gelir, ırmağı geçmek grerek ama ırmağın derinliği eşeğin boyundan daha yüksek olduğundan eşek suda boğulmasın diye kervan sahibi sudan woçinceye kadar eşeği de devenin üstüne yükler. Yılkünün üstüne yük gelen deve sokrana sokrana ırmağa girer. Imıağın tam ortasında deve sırtındaki eşeğe; "IGışek kardeş şimdide benim huplamam zıplamam tuttu" der. Aman deve kardeş,...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Yukarı Çık