Fıkralar

Fıkralar Ve Hikayeler( Dilenci )

Fıkralar ve Hikayeler( DİLENCİ )

DİLENCİ Bir dilenci kadın, bir evin avlusuna girip; "Allah rızası için bir sadaka verin" demiş. Evin hanımı üst kattan merdivenin başına çıkmış ve dilenciye "Eğer aşağıda olsaydım sana. bir sadaka verirdim, başka zaman gel veririm" demiş. Dilenci aynı eve 15 gün sonra tekrar gelmiş yine "Allah rızası için bir sadaka" diye seslenmiş. Bu sefer evin hanımı avludaki odadan çıkıp "Kusura bakma yukarıda olsaydım sana sadakam verirdim" demiş. Dilenci sinirlenmiş ve evin hanımına "Hanım, hanım madem vermeyeceksin bari doğruyu söyle, "Ben seni yukanda da gördüm, aşağıda da gördüm" demiş. Fıkralar ve Hikayeler( DİLENCİ ) how to tell if wife has cheated women who want to cheat married men dating...Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler ( Kemençe )

Fıkralar ve Hikayeler (  KEMENÇE )

KEMENÇE Bir çarşı bekçisi gece çarşı dükkanlannı kontrol ederken lazın biri dükkanlardan birinin asma kilidini testere ile kesiyormuş. Bunu uzaktan gören bekçi lazın yanına gelmiş ve sormuş: "Sen burada ne yapıyorsun bakayım?" laz da bekçiye: görmüyor musun kemençe çalıyorum” demiş Bekçı de, "Kardeşim bu nasıl kemençe ki hiç sesi çıkmıyor" deyince laz da cevap olarak; "Bu yeni model kemençe, sesi sabah olunca çok kuvvetli bir şekilde çıkar". Fıkralar ve Hikayeler ( KEMENÇE ) how to cheat on husband find an affair signs of infidelity click an abortion pill open...Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler ( Bahşiş )

Fıkralar ve Hikayeler (  BAHŞİŞ )

BAHŞİŞ Nasrettin Hoca bir gün hamama gitmiş. Hamamdaki görevliler, havlucu, sabunlayıcı ve keseci hocayı tanımadıklan için pek alaka göstermemişler. Hoca yıkanmış, keselenmiş, sabunlanınış ve havlusunu da alıp kurulanmış. Hoca giyindikten sonra hamamı terkederken her zaman bahşiş alınaya alışık olan havlucuya, sabunlayıcıya ve keseciye o zaman bir akçe olan bahşişi hoca İkişer akçe olarak verip hamamdan çıkmış. Aradan onbeş gün geçtikten sonra hoca aynı hamama yine gitmiş. Bu sefer hamamdaki keseci, sabunlayıcı ve havlucu hocayı tanıyarak kapıdan girerken çok hürmet ederek karşılamışlar. Herkesten çok hocaya ilgi ve alaka gösterip çay, kahve ikram edip bir güzel sabunlayıp, keseleyerek, havlusunu tutmuşlar. Hocayı kapıya kadar yolculamışlar. Burada Hoca hamamcıya hamam parasını ödemiş. Yanında bahşiş için duran sabunlayıcı, keseci ve havlucuyada sadece teşekkür edip kapıdan çıkmak üzere iken havlucu, keseci ve sabunlayıcı; "Hoca hoca nereye gidiyorsun, bizim bahşişlerimizi unuttun g...Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler( Bilen Bilir )

Fıkralar ve Hikayeler( BİLEN BİLİR )

BİLEN BİLİR Nasrettin Hocamn onsekiz yaşında çok güzel bir kızı varımş. Kızı köyden bir genç kaçırmış. Aradan üç gün geçmiş, hoca yolda kızı kaçıran damadına rastlamış ve damadı kovalamaya başlamış. Damat koşarken yolda içinden geçtiği mercimek tarlasından bir tutam mercimek koparmış ve koşmaya devam ederek nihayet nahiyeye yetişmiş. Nahiyede kalabalık gruplara kanşmış, arkasından hoca yetişip, damadın yakasına yapıştıp vurmaya başlamış. Kalabalıkta ki İnsanlar araya girip damada sormuşlar: "Yavrum sen bu hocadan niye kaçıyorsun, hoca seni niye dövüyor?". Damat da; "Ben bu hocamn tarlasından geçerken şu hiı' tutam mercimeği kopardırn. Hoca beni bunun için kovalayıp, dövüyor" deyince kalabalıktaki insanlar hocaya; "Hoca hoca ayıp değil mi, bir tutam mercimek için bu dolikanlıyı kovalayıp, dövüyorsun" diye çıkışmışlar. Hoca da Cevap olarak; "Bilen bilir, bilmeyen de bir tutam mercimek için diye cevap vermiş. Fıkralar ve Hikayeler( BİLEN BİLİR ) cheater Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler ( Hülle )

Fıkralar ve Hikayeler ( HÜLLE )

HÜLLE Eskiden kadınlar kocaları tarafından, "Benden 3'ten 9'a boş ol" dedikleri zaman boşanırlarmış. Şerri usul ve kurallar öyleymiş. (Halen geri kalmış arap ülkelerinde gene böyle). ' Zamanın padişahı karısı sultana kızmış. Kazayla, "Sen benden 3'ten 9'a boş ol" demiş ve şerren boşanmış olmuş. Padişah bu hatasını anlayınca hocalara damşmış. Hocalar da padişaha; "Bu durumda sen artık sultan ile şerren birlikte olamazsın, sultan sana haramdır" diye fetva vermişler. Padişah hocalara bu işin çaresini sormuş. Hocalar da; "Sultanın bir gece başka bir erkekle beraber olması yani hülle yapmaısı gerekir, ondan soııra tekrar sultan senin kann olabilir" demişler. Padişah vezirine "Bu işi çöz" diye emir vermiş. Vezir hülle yapmak için saf ve sessiz, sır çıkmayacak bir adam aramaya koyu1muş. Bir gün atı ve adamlanyla birlikte merada dolaşırken, bir do görmüş ki pınarın başında kaval çalıp koyunları sulayan, saf vo sessiz bir çoban oturmakta. Tam aradığı adamı bulduğunu anlayan vezir adamlarına em...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Yukarı Çık