Fıkralar

Fıkralar Ve Hikayeler(Öteki Kardeşler)

Fıkralar ve Hikayeler(Öteki Kardeşler)

ÖTEKİ KARDEŞLER Fatih Sultan Mehmet istanbul'u gezmeye çıktığı bir gün, karşısına gelen bir derviş ondan sadaka ister. Padişahın verdiği bir altını az bularak sitemle şöyle der: "Padişahım, bir hükümdar, kardeşine neden bu kadar az ihsanda bulunur?" Fatih hayret ederek sorar, "Kardeşliğinıiz nereden geliyor." Derviş şöyle der; "Padişahım ikimizde, Hazreti Adem'in çocukları değil miyiz?" Bu sözler üzerine Fatih dervişin kulağına eğilip; "Sakın ha! Öteki kardeşlerinıiz bunu duymasın, yoksa bu bir altın bile hissene düşmez". Fıkralar ve Hikayeler(Öteki Kardeşler) all wife cheat website read here redirect redirect why do married men cheat dating for married Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler(Dalkavuklar)

Fıkralar ve Hikayeler(Dalkavuklar)

DALKAVUKLAR Karmyarığı çok beğenen ve seven padişan yamndaki dalkavuğa; "Patlıcan da çok lezzetli imiş" der. Dalkavuk da hemen cevap verir; "Hakkınız var hünkanm çok lezzetli bu patlıcanlar" Padişah biraz sonra dalkavuğa döner yine; "Ama nedense biraz sert" Dalkavuk başı ile onaylar. "Çok doğru söylediniz sultanım patlıcanlar gerçekten sert". "Hem biraz da acı gibi değil mi molla" "Hakkınız var padişahım üstelik acı" Onun bu sözlerini duyan biri yahu hani patlıcanlar şahaneydi, lezzetliydi. Padişah beğenmedi diye sen neden fıkrini değiştirdin diye sorunca, Dalkavuk; "Ben patlıcanın değil padişahın dalkavuğuyum" cevabını verır. Fıkralar ve Hikayeler(Dalkavuklar) how to tell if wife has cheated read here married men dating infidelity why men cheat read here

Fıkralar Ve Hikayeler(Adalatin Böylesi)

Fıkralar ve Hikayeler(Adalatin Böylesi)

ADALETIN BÖYLESİ Aslan, ayı, tilki dağda buluşarak aralarında bir dernek kurarlar. Aslan reis, diğerleri aza olurlar. Avlanmaya çıkarlar. Reis bir yaban eşeği, bir ceylan, tilki de bir tavşan yakalayarak evvelki yerlerine gelirler. Hepsi neşeli ve mağrur fakat aç. Aslan ayıya derki; "Hadi bakalım şunları paylaşalım. İlkin bu hususta fikrinizi söyleyiniz." Ayı cevap verir; "İş meydanda efendim yaban eşeği sizin, ceylan benim, tavşanda tilkinin" Reis birden bire hiddetlenir. Ayının üstüne atılır. Kellesini uçurur. Tilkiye, "Ne cahil arkadaşın var. Sen söyle" der. Kurnaz tilki söyler; "Efendim hak meydanda eşek öğle yemeğiniz, ceylan akşam, tavşan da çerezinizdir" Aslan bu fıkri çok beğenir ve der ki; "Ne büyük isabet, ne yüksek fıkir, bu hukuku nereden Krendiniz" Tilki cevap verir.' "Gövdesinden ayrılan ŞU BAŞTAN" Fıkralar ve Hikayeler(Adalatin Böylesi) redirect redirectDevamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler(Yalel)

Fıkralar ve Hikayeler(Yalel)

YALEL Arap Ahmet Şam'dan hacca gitmek üzere yola çıkar. Yolda bir şeytana rastlar. Şeytan Arap Ahmet'e nereye gittiğini sorar. Arap Ahmet, "Hacca gidiyorum" der. Şeytan; "Peki bende seninle gelebilir miyim?" deyince Arap Ahmet' de, "Neden olmasın seninle yol arkadaşı oluruz, hem senin hacca gidişinden memnun olurum. Hemde senin islah oluşundan bende sevap kazanmış olurum" deyince beraberce yola devam ederler. Birkaç saat gidince şeytan yoııılur ve arap Ahmet' e, "Kardeş ben yoruldum, sen beni sırtına al taşı ben dinleneyim, sonra da ben seni sırtırna alayım sen dinlen" der. Arap bu teklifi kabul eder ama ne kadar süre ile birbirimizi taşıyacağız diye de sorar. Şeytan; "Ben bir şarkı söylerim şarkı bitince ben inerim, sen benim sırtırna binersin. Sen bir şarkı söyler, inersin. Tekrar ben binerim. Yani birbirimizin sırtında bir şarkılık kalacağız. Böylece dinlene dinlene Mekke'ye gideriz" der. Arap kabul eder. Şeytan arabın sırtına biner, bir şarkı söyler 10 dakika sonra bitirir ve ine...Devamını Oku »

Fıkralar Ve Hikayeler(Papaz)

Fıkralar ve Hikayeler(Papaz)

PAPAZ Papaz o kadar aziz biriymişki herkes ondan "Allah'ın sevgili kulu" diye balısederıııiş. Günün birinde kilisenİn yakınlarındaki dev baraj vıkılmış, bütün bölge sel tehdidi altında kalımş. Dehşet içinde halk kaçışmaya başlamış. Papazıda uyarmışlar, "Kaç seller geliyor, hepimiz boğulacağız" diye. Papaz hiç umursamamış, "Ben Allah'ın sevgili kuluyum. Allah beni kurtarır" demiş. Seller gelıııiş, kilisenin birinci katına çıkıınş, papaz İkinci kata çıkımş. Bu esnada da sürekli dua ediyormuş. Sular İkinci kata çıkınca papaz çatıya çıkmış. Bu sırada bir sandal gelıniş, içindeki adam, "Papaz efendi gel seni götüreyim, yoksa burada boğulacaksın" demiş. Papaz kabul etmemiş "Ben Allah'ın sevgili kuluyum, Allah heni kurtarır" demiş. Papaz teklifi kabul etmeyince, sandal gitmiş. Sular daha da yükselıııiş ve çatıyı da kaplaıınş. Bu sırada bir motor çıkagelıııiş, papazı kurtarmak istemiş. Papaz yine aynı cevabı vererek kirisenin bacasına tırmanmaya başlamış. Sular süratle yükselıneye devam ediy...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Yukarı Çık