İLİŞKİLER, PSİKOTERAPİ VE BİREY PSİKOLOJİSİ

 İLİŞKİLER, PSİKOTERAPİ VE BİREY PSİKOLOJİSİ

 İLİŞKİLER, PSİKOTERAPİ VE BİREY PSİKOLOJİSİ;Psikoterapiye gereksinim duyan insanların önemli bir özelliği de temel gereksinimlerinin doyurulmasında geçmişte ya da şu anda bir eksiklik yaşamış-yaşıyor olmalarıdır. Nevroza bir eksiklik hastalığı gözüyle bakılabilir. Bu nedenle, sağaltım için hastanın eksikliğini duyduğu şeyin sağlanması ya da bunu kendi başına sağlayabilmesinin olanaklı kılınması gerekir. Bunu sağlayabilecek olan da diğer insanlar olduğundan terapinin insan ilişkilerine odaklanması gerekir.
Ancak bu gerçek yanlış bir şekilde aşırı genelleştirilmiştir. Temel gereksinimlerini giderebilmiş ve ağırlıkla gelişime güdülenmiş insanların çatışmaya, mutsuzluk, kaygı ve kararsızlığa karşı bağışık oldukları hiçbir şekilde söylenemez. Böyle zamanlarda onlar da yardım aramaya eğilimli olurlar ve insan ilişkileri terapisine başvurabilirler. Bununla birlikte, gelişime güdülenmiş insanın bu sorunları ve çatışmaları çoğunlukla kendine dönerek yani başkasından yardım ummaktansa öz arayışa yönelerek çözdüğünü unutmamak gerekir. İlkesel bağlamda bile olsa tasarlama, kendini keşfetme, geliştirilecek gizilgüçleri (potansiyel) seçme, yaşama yönelik bir bakış açısı edinme gibi kendini gerçekleştirme yöntemlerinin birçoğu büyük oranda içseldir.
Kişilik gelişimi kuramında kendini geliştirmeye ve kendini aramaya, iç gözlem ve meditasyona yer verilmesi gerekir. Gelişimin ileri aşamalarında kişi temelde yalnızdır ve kendinden destek alması gerekir. İyi durumda olan bir insanın bu şekilde daha da gelişmesine Oswald Schwarz "psychogogy" adını verir. Psikoterapi hastayı hasta-olmayan bir kişi haline getirip belirtilerin ortadan kalkmasını sağlarken "psychogogy" terapinin bittiği yerde devreye girer ve hasta-olmayan kişiyi sağlıklı kılmaya çalışır. Rogers'ın başarılı bir terapinin kişiyi 'Willoughby Olgunluk Tablosu'nda ortalama yüzde yirmi beşlerden ellilere getirdiğini vurgulaması özellikle dikkatimi çekmiştir. Peki onları yüzde yetmiş beşlere kim çıkaracak? Ya da yüzde yüze? Ve bunu sağlamak için de yeni ilke ve tekniklere gereksinimiz var mı?
DERLEYEN...MURAT KÜDEN(KESFETKENDİNİ EDİTÖRÜ)
İletişim:bilgi@kesfetkendini.com

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık