Etkileyici Konuşma Teknikleri

 Etkileyici Konuşma Teknikleri

Konuşmada kişinin karakterinden eğitimine kadar kişinin özeline dair birçok konu hakkında bilgimiz olur. Kişinin bilinçaltı dışına yansır ve bu sayede bizde istediğimiz beyin kodlarına ulaşabiliriz. Konuşma teknik olarak zihinde canlandırılan birtakım sözcüklerin ses organlarını kullanarak nefes yoluyla söz haline dönüştürme fiilidir. Toplum içinde yasayan, insanlarla devamlı iletişim içinde olan herkes güzel konuşmayı ister. Bir kimsenin başkaları karsısında, önceden planlamamış olsa bile duygu, dilek ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatma becerisidir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik; düşünebilme, düşündüğünü ifade edebilme ve en önemlisi de eğitilebilme yeteneğidir. Bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kadar zengin olursa olsun, bu donanımımızı doğru ve güzel konuşmayla karşımızdaki kişi ya da topluluğa aktaramıyorsak, sahip olduğumuz bu zenginliklerden, yeterince yararlanamıyoruz demektir. Etkili konuşabilen insan, çevresindekilerle ...Devamını Oku »

Etkili Konuşma Metinleri

Etkili Konuşma Metinleri

Konuşmanın gayesi; insana bildiklerini, düşündüklerini, duy­duklarını açık, doğru, etkili bir biçimde tam olarak anlatma yeteneğini vermektedir. Bu yeteneği gerektiği gibi alan bir öğrenci; yersiz heye­canlara kapılmaz, rahat ve tabiî konuşur; başkalarım dikkat ve sabırla dinler; bir meselenin değişik yönlerini görür, değerli ve değersiz görüşleri kolaylıkla ayırır; çabuk düşünür; düşüncelerini olgun delillerle pekiştirir; peşin hükümlere kapılmaz; haklı, mantıklı kararlar verir; inanmadıklarını körü körüne doğrulamaktan kurtulur; mantığa, sağdu­yuya, ciddiliğe olan güveni artar. Konuşma sanatını bilmeyen bir kimse; ne kadar zeki, ne kadar değerli olursa olsun, sözlerini dinletemez; karşısındakini inandıramaz; çevresindekilerin canlarım sıkar; herkesi kendinden uzaklaştırır; konuş­masını beceremeyen bir zavallı durumuna düşer; ağzım açtığı andan itibaren kendine zarar vermiş olur. Güzel konuşma sanatından anlayan bir kimse, tatlı sözlerle ifade ettiği güzel bir fikirle, herk...Devamını Oku »

İzmir Etkili Konuşma Kursları

İzmir Etkili Konuşma Kursları

İletişim araçları ne kadar gelişmiş ve yaygınlaştırılmış, bilgi akımı ne derece yoğun olursa olsun bu bilgi ve iletişimin özünde; düşünen ve düşündüklerini konuşarak aktaran “insan” vardır. Karar verme, inandırma, etkileme, duygulandırma ve bunlara benzer pek çok konuda insanla insan karşı karşıyadır. Konuşma sırasında yaptığımız yanlışların ayrımına varamayız. Bunları ancak karşımızdakiler, bizleri dinleyenler bilebilir. Belki amacımızı tam karşılayacak uygun sözcükleri seçemiyor, aşınmış kullanımdan düşmüş sözcükler seçiyoruz. Belki el, kol, yüz hareketlerimizi bedensel davranışlarımızı konuşmanın akışına uyduramıyoruz. Konuşma sırasında soluk alıp verme dengesini iyi ayarlayarak, heyecanını denetim altında tutabilir. Denetimsiz heyecanın yol açtığı kesiklikleri, titremeleri, ses yetersizliklerini, düşünce boşluklarını, sözcük kayıplarını ve davranış bozukluklarını engelleyebilir. Hatta heyecanını, konuşmasının iç dinamiği biçimine dönüştürerek, etkileyici bir c...Devamını Oku »

Etkili Konuşma Diksiyon İzmir

Etkili Konuşma Diksiyon İzmir

Özgüven ve motivasyonla birlikte herkesin çok okuyarak derin bir bilgiye sahip olduktan sonra etkili bir konuşma yapabileceğinin altını çizen Yardımcı, "Doğru ve güzel konuşmanın ilk şartı dinlemesini bilmektir. Siz dinlemesini bilirseniz, bu alışkanlığın yaygınlaşması sonucu herkes dinlemesini bilir ve siz de dinlenen bir konuşma yapabilirsiniz. Doğru ve etkili konuşmak için başta konuşmanızın sağlam ve sistemli bir fikre dayanması, düşünülerek konuşulması, dengeli olunması, konuşma ile nefes alıp verme arasında bir uyum olmalıdır. Konuşma konumuzla ilgili, çevremizde bir uzman ya da yetkili bir kişi varsa, onunla görüşme olanağı aramalıyız. Görüşmeden önce kendimizi konu üzerinde iyice hazırlamalıyız. Görüşme yapacağımız kişinin durumunu, yetişimini, özel uzmanlık alanını tanımalıyız. Görüşme günümüzün yerini, saatini, konusunu önceden kararlaştırmalıyız. Sorularımızı, konumuz ve amacımız doğrultusunda önceden düzenlemeliyiz. Güzel ve etkili bir konuşmanın ilk ...Devamını Oku »

İzmir Etkili Konuşma Eğitimi

İzmir Etkili Konuşma Eğitimi

Konuşmanın, aklı ve bilinci oluşturan ayrıca bir haberleşme aracı olarak insanların toplum ve doğa ile ilişkilerini düzenleyen niteliğine kısaca değinmiştik. Bundan, konuşmanın birden fazla boyutları olduğunu anlıyoruz; Konuşma, insanlar arası haberleşmeyi sağlayan ve anlatıma yarayan bir işaretler sistemi ve örgütüdür, Kuşkusuz, konuşma, günlük eylemlerle ilgili ve bunlara ilişkin olarak başlamış ve pratiğin içinde gelişmiştir. Bununla kalmamış bir aşamada, kendi içine katlanarak, bilinçli bir anlam kazanmış, pratik yaşamın üstünde yön verici, biçimlendirici, oluşturucu niteliklere sahip bulunduğu anlaşılmış, edebiyat, felsefe ve bilim düzeylerinde rol alarak, uygarlıkların en önemli öğesi haline gelmiştir. Konuşma sırasında yaptığımız yanlışların ayrımına varamayız. Bunları ancak karşımızdakiler, bizleri dinleyenler bilebilir. Belki amacımızı tam karşılayacak uygun sözcükleri seçemiyor, aşınmış kullanımdan düşmüş sözcükler seçiyoruz. Belki el, kol, yüz hareketlerimizi bedensel d...Devamını Oku »

1 2 3
Yukarı Çık