Reiki

Reiki Uygulama Hakkında Tavsiyeler

 Reiki Uygulama Hakkında Tavsiyeler

Biz size Reiki uygulamada Optimal bir çevre yaratma konusunda bazı ipuçları vermek ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Tabi Reiki her yerde verilebilir. Trende, otobüste, uçakta, plajda, ormanda Reiki verebilirsiniz. Özel bir çevreye ihtiyaç duyulmaz. Bizim tavsiyelerimiz gerek hasta gerekse kendinizi daha rahat hissetmeniz içindir ve böylece çalışmanızı belki daha kolay ve mutlu bir hale getirebilirsiniz. Ümit ederiz ki bazıları sizin de hoşunuza gider. Insanlar çevrelerinizden bir ölçüde etkilenirler. Bu nedenle Reiki vercceğiniz ortamı öyle düzenleyiniz ki Reikinin verdiği sevgi, barış ve uyumu yansıtsın. Dışınızdaki kaos sizin iç uyumunuza pek katkıda olnmaz. Önce tedavi sırasında rahatsız edilmeyeceğinize emin olmalısınız. Derin dinlenme durumunda olan bir insan birdenbire çalan bir telefonla, havlayan bir köpek sesiyle veya sizden bir şey istebir kişi tarafından şoka sokulabilir. Bu nedenle Reiki verirken telefonunuzun fişini çekiniz ve kapınıza rahatsız etmeyiniz levhası ...Devamını Oku »

Reiki(Enerji Değişiminin Yasalları)

Reiki(Enerji Değişiminin Yasalları)

ENERJİ DEGİŞİMİNİN YASAL DURUMU HAKKINDA BAZI DUŞUNCELER Reiki tedavisi yaparak mümkün mertebe çok kişiyi tedavi etmeyi arzulamak çok güzel ve doğal bir duygudur, biz bunu bütün insanlann başarı ile yapmalarını dileriz. Fakat tıbbi tedavi yapmak için ülkeden ülkeye değişen ve kesinlikle uyulması gereken yasalar vardır. Eğer doktorsanız yararlı gördüğünüz her durumda Reiki uygulayabiIlirııiniz, hangi ülkede olduğunuz önemli değildir. Sizin tek probleminiz man olur; çünkü Reiki tedavisi zaman alır. Gerçi problemli noktarı hemen tedavi edebilirsiniz ama Reikiyi tam olarak uygulamayı rdh etmelisiniz. Bu durumda Reiki tedavisi yapan birkaç kişiyi çalışmak çözüm olabilir. Reiki tedavisi yapan doktorlara sürpriz reaksiyonlarla karşılaşmaları için Reikinin nasıl bir tedavi olduğunu, ne şekilde çalıştığını mlanna önceden anlatmalannı tavsiye ederiz. . Doktorlann dışında kazanç için bir dereceye kadar hastalıklan tedaıden veya hafifleten profesyonel guruplar vardır. Pedikürcüler,...Devamını Oku »

Reiki(Reiki Çalışmıyor Gibi Görünürse...)

Reiki(Reiki Çalışmıyor Gibi  Görünürse...)

Reiki uygulayan kişiler beklenen sonuçların her zaman alınamadığını görürler. Bunun sebebi ne olabilir? Bu bölümde bu konuda bazı faktörleri açıklayacağız. Bu bilgilerin size, tedavi odasında veya dışarıda hastaların reaksiyonlarını değerlendirmede yardımcı olacaklarını ümit ediyoruz. Başarısızlık görüntü, .nnün en sık karşılaşılan sebebi, bizim belirli bir etkınin olmasını beklememiz fakat, Reikinin tabi olduğu doğal yasaların başka bir şey getirmesidir. Bu durumda, bizim beklentilerimiz karşılanmamasına rağmen hastada henüz açıkça ortaya çıkmamış mükemmel şeyler gerçekleşmiş olabilir. Ayrıca herkes iç yaşamı hakkında konu§maktan hoşlanmaz ve bu seviyede aslında önemli değişiklikler başlamış olabilir. genellikle bir hasta, içinde neler olduğu konusunda açık bir fikre sahip değildir, bazen tedavinin etkilerinin açıkça hissedilir hale gelmesi aylar alır. Bu nedenle beklentileriniz hemen kar§ılanmadıysa hayal kırıklığına uğramayınız. Reikide kişisel irade kuvveti...Devamını Oku »

Bilinçliğin Gelişmesinde Reikinin Yeri

 Bilinçliğin Gelişmesinde Reikinin Yeri

Bugünün açık ikliminde insanlar pek çok hayat problemi için farklı çözümler aramaktadırlar. İyileşmenin fiziksel seviyenin dışında gerçekle§tiği konusundaki farkındalık gittikçe artmaktadır. Madde ile entegre olan zihinsel güç, gittikçe daha a§ikar hale gelmekte, binlerce kişi ateş üzerinde yürümeyi ve güçlü ruhsal tedaviyi deneyimlemektedir. Bu koşullar insanlara uyanmaları ve daha bilinçli farkındalığa gelerek toplumsal zihin bilincini kırmaları için bir fırsat vermektedir. Eski inkar kalıpları ve korkular yüzyıllar boyu nesilden nesile geçmiştir, fakat biz sevginin yeni titreşim frekansını gezegenimizde hissettikçe ve kendimizi ona göre ayarladıkça, onlar yavaş yavaş kaybolmaktadır. Kendimizi insan kardeşlerimizden daha fazla ayıramayız. Öyle bir durum yarattık ki ya işbirliği yapacağız ya da öleceğiz. Ayrılığın eski bilinçsiz kalıpları uzaklaşmakta ve biz barış ve uyumun yeni kollektif bilinçliğine doğru hareket etmekteyiz. Zihin-bilime göre bütün zorluklar ve olumsuz duyg...Devamını Oku »

Reiki(Grup Tedavi)

Reiki(Grup Tedavi)

GRUP TEDAVISI Bir kişiye Reiki verirken mutlulugu ve neşeyi payla§manın çok zevkli bir yolu, kişiye diğer Reiki tedavicileriyle birlikte Reiki vermektir. Bu metot yalnızca tedavinin etkinliğini artırmaz, daha zevkli ve daha kısa süreli olur. Grupla Reiki tedavisine katılan kişiler genellikle çok mutlu olurlar. Büyük üstat Dr. Hayaskhi Tokyo'daki Reiki kliniğinde hastalarına bir defada birden fazla kişi tarafından Reiki verilmesine izin verirdi. Biz mümkün olan her zaman öğrencilerimize grup tedavi imkanı sağlamaya çalı§ırız. Tedaviye başlamadan önce kimin başlayacağına ve hangi sıranın takip edileceğine karar vermek önemlidir fakat bu hastanın önünde tartışılacak bir konu değildir. Baş pozisyonlarını uygulayan lider olarak hareket edebilir. Bir kişi baş pozisyonlarını uygularken, diğerleri vücudun üst kısmından başlarlar. Herkesin sezgisine göre duruş süresini tayin etmesi esas olmakla beraber, kişi sayısı fazla ise diğer kişilerin baş pozisyonunu u...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Yukarı Çık