Psikolojinin altdalları

Psikolojinin altdalları

Psikolojinin altdalları;Psikoloji bugün artık birçok altdalı olan bir bilimdir. Psikoloji ile ilgili olarak dünyanın en önde gelen kuruluşu olan Amerikan Psikoloji Derneği'nin 50 civarında bölümü vardır. Bu bölümlerden bir kısmı uygulama ile ilgili olmakla birlikte 30'a yakın bölümü psikolojinin resmen tanınmış alt dalı niteliğindedir. Kuşkusuz henüz resmen bu şekilde kurumlaşmamış alt dalların varlığından da söz edilebilir.
Psikolojinin alt dallarından bazılarının ilgilendiği konular şunlardır:
Deneysel psikoloji, deney yöntemini kullanarak psikolojik bilgi üretimi ile ilgilenir. Belli başlı konuları arasında algı, tutum, hatırlama, öğrenme sayılabilir. Deneysel psikologların büyük bir kısmı psikolojiyi fen bilimlerinin bir altdalı olarak görme eğilimindedir, çünkü deneysel yöntem bu bilimler tarafından daha fazla kullanılmaktadır.
fizyolojik psikoloji             Fizyolojik psikoloji, kişinin bedensel yapısı ve bedeninin
işleyişiyle ruhsal durumu arasındaki ilişkiyi konu edinir.
Gelişim psikolojisi, bireyin çeşitli yaşam dönemlerinde gelişim psikolojisi   gösterdiği özellikleri inceler. Çocuk psikolojisi, ergenlik psikolojisi, yaşlılık psikolojisi gibi bölümleri vardır.
Sosyal psikoloji, bireylerin grup içindeki davranışları ve sosyal psikoloji   insanların birbirlerinin davranışları üzerindeki etkileri ile ilgilenir. Liderlik, yardımseverlik, saldırganlık, tutumlar, iletişim, çekicilik gibi konuları kapsar.
Psikolojik danışma, gündelik yaşamlarını sürdürürken
psikolojik danışma   zorlanan kişilere yardım etmeyi amaçlar. Psikoterapi ise psikojîk rahatsızlıkları olan kişilerin tedavi edilmesi ile uğraşır.
klinik psikoloji   Klinik psikoloji, psikolojinin psikiyatristlere yakın olan alanıdır
psikofarmakoloji   ve teşhjs ve tedavj amaçlar. Psikofarmakoloji,  psikolojik
rahatsızlıkların tedavisinde kullanılacak ilaçlarla ilgilidir.
Çevresel psikoloji, fiziksel çevrenin insan davranışları çevresel psikoloji   üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yapar.
Psikometri, psikolojik ölçme araçlarının geliştirilmesiyle psikometri   ilgilenir.  
DERLEYEN...MURAT KÜDEN(KESFETKENDİNİ EDİTÖRÜ)
İletişim:bilgi@kesfetkendini.com

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık