Eğitim psikolojisi

Eğitim psikolojisi

Eğitim psikolojisi;Eğitim psikolojisi eğitim ile psikolojinin kesiştiği alanı ifade eder. Eğitim ortamı bağlamında öğrenme olgusunu ve öğrencinin taşıdığı özellikler ile bu özelliklerin öğrenmeyi nasıl etkilediğini araştırır. Öğrenme süreci, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrencinin gelişimsel özellikleri, öğrencinin bireysel özellikleri, güdülenme, sınıf yönetimi ve sınıf-içi kişiler arası süreçler, öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularla ilgilenir. Bu yüzden öğretmenlik formasyonu dersleri arasında yer alır.
Öğretmenin sınıftaki rolleri çeşitlidir. Öğretmen bu rolleri yerine getirirken eğitim psikolojisinin verilerinden yararlanabilir. Eğitim psikolojisi, öğretmenin bu rolleri yerine getirmesinde diğer eğitimsel bilimlere göre daha yararlı bir bilimdir. Öğretmenin sınıftaki rolleri şunlardır  
>  Öğretim uzmanı olarak öğretmen: Öğretmen sürekli olarak öğretim yöntem ve materyalleri ile ilgili kararlar vermek durumundadır. Eğitim psikolojisinin "Öğrenmeyi etkileyen faktörler" konusu bu konuda öğretmenlere yardımcı olmaya çalışır.
>  Güdüleyici olarak öğretmen: Öğretmen öğrencilerini öğrenmeye      güdüîemek      durumundadır.      Onları      nasıl   . güdüleyebileceği ile ilgili olarak da çeşitli kararlar vermek durumundadır. Eğitim psikolojisi içinde "Güdüleme" konusu bunları içerir.
>  Yönetici olarak öğretmen: Öğretmen sınıftaki bireyleri yönetmeli, onların birbirleriyle bir arada, uyum içinde yaşamalarını sağlamalıdır. Bu bağlamda sınıf etkinliklerinin yürütülmesi,   yönetici derslerin düzenlenmesi, sınavların planlanması ve gerçekleştirilmesi, puanlama, resmi evrakların düzenlenmesi, diğer öğretmenlerle ve anababalarla toplantılar yapılması gibi yönetimsel
işler yapar. Eğitim psikolojisinin "Sınıf yönetimi" konusu kısmen bu işlemleri kapsar.
DERLEYEN...MURAT KÜDEN(KESFETKENDİNİ EDİTÖRÜ)
İletişim:bilgi@kesfetkendini.com
 


Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık