Bilim ve Psikoloji

Bilim ve Psikoloji

Bilim ve Psikoloji;Üçüncü anlamıyla bilim, toplumsal bir kurum demektir. Toplumsal kurumlar bir toplumda insanların ihtiyaçlarını karşılamak, bir takım işlevleri yerine getirmek üzere oluşturulan örgütlenmeleri ifade eder. Söz gelimi, hukuk bir toplumsal kurumdur, çünkü insanlar arasındaki ilişkilerde meydana gelen uzlaşmazlıkları çözümlemek için oluşturulmuş örgütlenmeler bütündür: Adliye binaları, avukatlar, davalar, yasalar ve yönetmelikler, vb. hukuk kurumunun görüntüleridir. Örneklere sağlık, trafik, eğitim, politika, vb. kurumlar eklenebilir. Bilim de bunlar gibi bir kurumdur. Diğer kurumlar gibi onun da binaları, elemanları, kuralları, rolleri, değerleri, vb. özellikleri vardır. Bilim, üniversite veya araştırma kuruluşlarında, bilim adamı veya araştırmacı denen kişiler tarafından bilimsel yöntem denen kurallara uygun olarak bilgi üretimini ifade eder. Toplumdaki insanlar bilgiye ihtiyaç duyduklarında bilme başvururlar.
Bilgi toplumu, insanların bilgiye ihtiyaç duydukları, toplumdur. Tarihte insanlar bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle çözüm aramışlardır. Bilgi toplumunda ise insanlar önce sorunu bilmek isterler. Bilgi toplumundaki bilgi ihtiyacı bilim denen kurum tarafından karşılanır. Sözgelimi depremi ele alalım. Depremi yaşayan insanlar öncelikle ne oluyor, nasıl oluyor sorularına cevap bulmak istemişler ve bu amaçla bilimsel bilgi ürettiğine inanılan kurumlara başvurmuşlardır. Depremle ilgili başka bilgi kaynakları da bilgi üretmeye kalkışmışlardır. Bazı insanlar depremi haber veren aletler geliştirdiklerini, bazı kişiler depremin insan davranışlarıyla ilişkileri olduğunu iddia etmişlerdir. Ancak bunların hiçbiri çoğunluk tarafından kabul görmemiş, ama Kandilli Rasathanesi müdürünün açıklamaları büyük bir çoğunluk tarafından kabul görmüştür. Bunun nedeni kurum olarak bilimdir. Bilim kurumu işte bunun gibi durumlarda insanların bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamayı üstlenmiş örgütlenmelerden oluşmaktadır.
 DERLEYEN...MURAT KÜDEN(KESFETKENDİNİ EDİTÖRÜ)
İletişim:bilgi@kesfetkendini.com
how to tell if wife has cheated read here married men dating
online My girlfriend cheated on me when your husband cheats
married men cheat with men my boyfriend cheated on me quotes my wife cheated on me now what
reasons why women cheat beautiful women cheat why most women cheat

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık