NLP Trainer Eğitimi

NLP Trainer Eğitimi

MTI (Mind Training İnstitute) standartlarında düzenlenen NLP Trainer eğitiminde katılımcılar, NLP eğitimi düzenleyebilmeleri için teorik ve teknik eğitimden geçirilir.
NLP Trainer Eğitimde katılımcıların kendisi eğitilir. NLP Trainer Eğitimi 
, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmasını gerektirir. Katılımcılar eğitim süresince yapmak istedikleri işle ilgili bir öz kimlik geliştirirken, diğer yandan NLP bilgi ve tekniklerinin kullanımında uzmanlaşırlar ve bu bilgilerin aktarımı için gerekli pedagojik formasyon ve iletişim yeteneklerini geliştirirler.
•    NLP Eğitmeni Sertifika Programları (MTI (Mind Training İnstitute) Trainer Training) sonucunda NLP Eğitmeni sertifikası sahibi olurlar. NLP  Eğitimleri verebilir ve gruplar açabilirler.
MTI (Mind Training İnstitute) STANDARTLARI
Uluslar arası NLP Eğitmenler institute  standartları 5 kıtada geçerlidir.
MTI (Mind Training İnstitute) EĞİTİM STANDARTLARI
NLP eğitimlerinin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi ve en yüksek sonuçların alınabilmesi için MTI (Mind Training İnstitute)  belli başlı eğitim standartlarına sahiptir; ve tüm MTI (Mind Training İnstitute),üyesi NLP eğitmenleri bu standartlara uymakla yükümlüdür.
MTI (Mind Training İnstitute), “TRAINER” EĞİTMEN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
•    NLP Practitioner ve Master Practitioner seviyesinde tavır davranış ve entellektüel yeteneklerde mükemmellik ve birçok kalıbı aynı anda farklı seviyelerde uygulama yeteneğini göstermesi
•    MTI (Mind Training İnstitute) NLP Practitioner ve Master Practitioner eğitimlerinin tamamını dizayn etme yeteneğini göstermek
•    NLP içeriğinin belirli kısımları aktarmak üzere dizayn etme ve sunma yeteneğini göstermek
•    Öğrencilerin NLP içeriğini öğrenmesini ve NLP yeteneklerini ve tavrını geliştirmesi sağlama yeteneği göstermek
•    Bütün katılımcılarla ve eğitmenlerle derin seviyede ahenk yakalama ve ahengi koruma yeteneği gösterrme
•    Açık ve belirsiz grup indiksiyonları dizayn etme ve uygulama yeteneğini gösterme
•    Gruplarla ahenk yakalam ve ahengi koruma yeteneği göstermek
•    Gruplarla ekolojik çalışma yeteneği gösterme
•    Gruplara ayak uydurma ve ekolojik olarak yönlendirme yeteneği göstermek
•    Öğreneni modelleme yeteneği gösterme.
•    Öğrenciler arasında ve öğretmenle öğrenci arasındaki dünya görüşü farklılıklarına ayak uydurma, bu farklılıkları yönlendirme, sürece katma ve değerlendirme yeteneği gösterme
•    Satir kategorilerini grup iletişimine uyarlayarak kullanama yeteneğini gösterme
•    Egzersizleri dizayn etme kolaylaştırma ve sonlandırma yeteneği gösterme
•    Egzersizler için talimat verme yeteneği gösterme
•    Bütün practitioner ve master practitioner kalıplarını açıkça ve belirsizce demonstre etme yeteneği gösterme
•    Sahne çapaları oluşturm ave sahne çapalarını kullanma yeteneği gösterme
•    İç içe geçen döngüler dizayn etme ve bu döngüleri kullanma yeteneği gösterme
•    Açık oturumlarda soruları cevaplama ve bilinçdışı süreçlerin harekete geçmesini sağlama yeteneği gösterme
•    Bilinçsiz öğrenme süreçlerini harekete geçirerek koçluk yapma yeteneğini göstermesi
•    Çevresel etkileri bilinçli ve bilinçsiz seviyelerde öğrenmeyi kolaylaştırmek üzere kullanam yetneği göstermesi
•    Farklı mantık seviyelerinde ve farklı mantık tiplerinde öğrenmeyi kolaylaştırma yeteneği göstermesi
•    Farklı yetişkin öğrenme stillerinde göre
MTI (Mind Training İnstitute)  TRAINER EĞİTMENİ SERTİFİKASYON STANDARTLARI
NLP Trainer Eğitimi Katılım Koşulları:
• NLP Trainer eğitimine katılabilmek, MTI (Mind Training İnstitute)   eğitim kriterleriyle karşılaştırılabilir standartlarda düzenlenmiş bir NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner eğitiminden mezun olmayı gerektirir.
• Kişinin resmi NLP Practitioner eğitim başlangıç tarihi ile Trainer eğitim başlangıç tarihi arasında NLP uygulayıcısı olarak en az iki senelik tecrübenin bulunma koşulu vardır.
• Sertifika eğitimlerimize katılım için, temel ruhsal ve bedensel sağlığın yerinde olması koşulu vardır. Eğitim, katılımcıların herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını kabul eder. NLP Sertifika eğitimleri tıbbi yada psikolojik terapi yerine geçmez. Katılımcılar, en az lise veya dengi eğitim kurumundan mezun olmalıdırlar.
MTI (Mind Training İnstitute) “TRAINER” EĞİTİM KOŞULLARI:
• NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner eğitimilerini MTI (Mind Training İnstitute) standartlarında bitirmiş olmak ve bilgi düzeylerinin bu eğitimi alabilecek düzeyde olması.
• Süpervizyon konusu olarak en az bir seminer sunmuş olmak.
• Katılımcılar en az 12 kişiden oluşan kalifiye bir grup karşısında her biri en az 25 dakika sürecek olan iki seminer konusununun sunumunu gerçekleştirir. Seminer konularının taslağı sunumdan en az bir ay önce yetkili eğitmene teslim edilir. Sunum sonrası katılımcılar grup ve eğitmenlerden detaylı geri bildirim alır.
• Katılımcılar, uygulamalı sınav dışında, teorik bilgilerinin yeterliliği konusunda yazılı sınava tabi tutulur.
• Yazılı sınav, NLP Trainer eğitimine katılanların teorik NLP bilgisinin göstergesidir.
• Eğitim süresi , 21 gündür. İki bölüm haline uygulanır.
MTI (Mind Training İnstitute)  SERTİFİKASYON STANDARTLARI
Sertifikalı MTI (Mind Training İnstitute)  eğitmeni olmayan kişiler sertifika imzalayamaz yada herhangi bir kişiye sertifika veremez.
SERTİFİKA: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan  katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Uluslararası  NLP Trainer sertifikası verilecektir.

* DÖKÜMAN:Kursa katılan her katılımcıya NLP Trainer seminer dokümanları verilecektir.
NLP Sertifika Programlarımız  ile ilgili detaylı bilgi için 0(232) 422 59 54 numaralı telefondan veya burayı tıklayınız.

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık