NLP

Nlp (Neuro Linguistic Programming) Nedir?

NLP (Neuro Linguistic Programming) NEDİR?

NLP bir davranış biçimidir. Merak ve macera duygularınca biçimlendirilmiştir…Yaşama az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakar…İnsanları etkileyen iletişim biçimleri ve neyin öğrenmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlar. NLP bir yöntemdir. Her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkar.Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir.Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğu anlamaksa algısal yeteneklerimize bağlıdır. NLP bir teknolojidir. NLP'yi öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkansız görünen sonuçlara ulaşmak için organize edebilmesini sağlar. NLP mükemmelliğin bilimi ve sanatıdır. NLP kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir. Neuro;Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir. Neuro, beyni temsil eder. Linguistic; sinirsel temsillerin kodlandığı,sıralandığı ve anlama ka...Devamını Oku »

Temsil Sistemleri

Temsil Sistemleri

TEMSİL SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRME DUYUSAL KESKİNLİK ALIŞTIRMASI 1: GÖRSEL EGZERSİZ AMAÇ: Kalibrasyonu öğretme, farkındalığı artırma, kendi ve başkalarıyla sağlıklı iletişim için zemin hazırlama, görsel duyusal keskinliği artırma. 2’şer kişilik gruplara ayrılır. 1. kişi diğerini dikkatle izler. Sonra diğer kişi ona göstermeden bedeninde duruşunda birkaç küçük değişiklik yapar. Bakan kişi tekrar izlemeye başlar ve değişiklikleri bulmaya çalışır. Sonra kişiler değişir. Geribildirim alınır. 2: İŞİTSEL EGZERSİZ AMAÇ: Kalibrasyonu öğretme, farkındalığı artırma, kendi ve başkalarıyla sağlıklı iletişim için zemin hazırlama, işitsel duyusal keskinliği artırma. 2’şer kişilik gruplara ayrılır. 1. kişi üzgün olduğu bir zamandan bahseder. Diğer kişi sesteki kalibrasyonu yapar. Sonra 1. kişi bu defa çok mutlu olduğu bir andan bahseder. Diğer kişi yine sesi kalibre ederek...Devamını Oku »

Denizli Nlp Eğitimi

Denizli NLP Eğitimi

'Neuro' Sinir Sistemiyle ilgilidir. Bizim beş duyumumuzla gelen Bilgiyi (information) beynimiz ve sinir sistemimizle işlemden geçirdiğimiz (process information) Nörolojiyle bağlantılı. Düşünme Kalıplarımızla ilgili Farkındalığımız geliştikçe, Bu Düşünce Kalıplarının Özel Yaşamımızdaki ve İş Hayatımızdaki Sonuçlarını Öğreneceğiz. Nasıl bu Sonuçları oluşturduğunu öğreneceğiz. Kişisel Gelişim Alanındaki ve Profesyonel Gelişim Alanındaki Başarımızın Anahtarlarından birisi bu Düşünce Kalıplarımızı kullanarak İçsel Kaynaklarımıza Nasıl Erişebileceğimizi Öğrenmemizdir. Her davranışımızın temelinde derin yapıdaki kodlamaları ifade eden geri besleme sürekli olarak yapılmaktadır. Bu çerçeve içinde ve dışında kalan bütün davranışlarımız modellenebilir, öğretilebilir ve değiştirilebilir. Hangi konuda nelerin işe yarayabileceği ise öğrenilmiş bilgilerin davranışlara aktarılması ile mümkün olabilmektedir. Bunun içinde öğrenmek, uygulamak ve bilginin farkında olmadığımız yeterlilik düzeyin...Devamını Oku »

Kayseri Nlp Merkezi

KAYSERİ NLP Merkezi

NLP Nedir? Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP, bireyin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzıdır. İnsanı bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur. Gerçek yaşam davranışlarını ilgilendiren ve değişmez bilimsel bir teori, kısaca; bir takım yol gösterici prensip, davranış ve tekniklerden oluşan bir davranış teknolojisidir. Davranışlarınızı istediğiniz şekilde değiştirme, benimseme veya elemenize izin verir ve akıl, duygu ve fiziksel iyilik halinizi seçme yeteneği sunar. NLP ile, daha iyi bir yaşam kalitesi yaratma yeteneğinizi çoğaltarak, her bir yaşam deneyimi sayesinde kendinizi geliştirmeyi öğrenirsiniz. NLP doğduğu günden beri, hakkında birçok tanım yapılmaktadır. NLP’nin tam olarak ...Devamını Oku »

Ankara Nlp Merkezi

ANKARA NLP Merkezi

İnsanı mükemmel bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP (Neuro Linguistic Programming), Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur. Her davranışın bir yapısı vardır Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz. Algılarımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili olduğunu anlayabiliriz. NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl algıladığını açıklar. Şu an dünyadaki en gelişmiş yöntemdir. Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır. Bilinçli ve bilinçdışı zihinler arasındaki ilişki ve dengenin anlaşılması son dönemlerdeki NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır. NLP, bütünsel bakış açısını koruyarak detaylara odaklanma yöntemidir. Bireysel öz değişimi, kendin olmayı mümk...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Yukarı Çık