NLP

Nlp Sanat Mi Bilim Mi?

NLP Sanat mi  Bilim  mi?

NLP Sanat mi Bilim mi? NLP pratisyenleri konuyu hem sanat hem de bilim açısından ele alırlar; sanat -ki büyük ölçüde yetenek gerektirir- kişilerarası ilişkilerimizde ve davranış biçimlendirmede kullandığımız olanıdır. Sabırlı bir portre sanatçısınınkine benzer keskin bir gözlem yeteneği ve kendini işine adamış bir danışmanınkine benzer dinleme yeteneği olması gerekir. Aynı şekilde, zihninizi ve bedeninizin geri kalan kısmını yaptırmak istediğiniz şeye programlamanız için bilgi kadar özel, zanaatvari becerilere de sahip olmalısınız. NLP kesin kurallara ve bilimsel metotla ilişkilendirdiğimiz algılanabilirliğe uygun olmayan kişilerin fazlasıyla öznel yönleriyle ilgilenir. Tabii ki, insan zihni en iyi bilimsel laboratuar değildir. Diğer yandan 'bilim' nitelendirmesi güvenilir, entelektü...Devamını Oku »

Nlp'De Hisler Ve Sistemler

NLP'de Hisler ve Sistemler

Hisler ve Sistemler NLP büyük ölçüde iletişimin kuram ve alıştırmalarını kabul eder. Bu bağlamda, insanın diğerleriyle kadar kendisiyle olan iletişiminden ya da kişisel bilgiden söz ortaya konmasında iki ilkeden bahsedilebilir; * 'Harita belli bir alan değildir.' cümlesi birincisini içine alır. Etrafımızdaki dünyaya beş duyumuz ve algılama şeklimiz sayesinde tepki veririz. Bu durum, dış gerçekliği nesnel deneyime -diğer bir deyişle, insanın inançlarına değerlerine duygularına, hayat tecrübesine ye bunun bir şeylere dayanan kişiye özel deneyime'- döndüren karmaşık bir süzgeçler grubunu ihtiva eder. Ardından süzülmüş dünya haritamıza göre Hareket ederiz -bildiğimiz tek dünya. Zihnimizin, bunu 'deneyim' olarak yapılandın? İşlemden geçirme şekli nedeniyle gerçeği bilemeyiz. Zihin h...Devamını Oku »

Nlp, Üstünlüğün Modellenmesi

NLP, Üstünlüğün Modellenmesi

Üstünlüğün Modellenmesi NLP, modelleme olarak adlandırdığımız kavramdan ortaya çıkmıştır ve bu merkezi bir özelliktir. Modelleme, hayatın her kesiminde göze çarpan başarılı şahsiyetlerde gözlemlediğimiz normalin üstünde yeterliliği ya da 'üstünlüğü' saptayıp daha iyisi için bir uğraş gerektirir. Eğer herhangi biri yapabiliyorsa o zaman ben de yaparım insan üstünlüğüne dair modelleme örnekleri uzmanlaşmış ve teknik bir türün kopyalanmasını gerektirir. NLP'nin 'yapabilirim' felsefesi, aşina olduğumuz ve bazen nispeten daha saf gibi görünen pozitif düşünme ve olumlamadan ayrılmaktadır. Modelleme sadece, zaman zaman en ufak kas hareketine kadar gözlenebilir davranışları değil aynı zamanda zihinsel yapı ve programları da içine alır. Bir NLP pratisyeni...Devamını Oku »

Nlp, Kişisel Üstünlüğün Bilimi

NLP, Kişisel Üstünlüğün Bilimi

Kişisel Üstünlüğün Bilimi 'Öznel deneyim' araştırması ve “kişisel üstünlüğün bilimi” bazı tanımlamalar geniş çapta kabul görmüşlerdir. Bir davranış bilimi olarak NLP'nin kapsamı içinde şunlar vardır; • Bir bilgi sistemi –epitemoloji. • Bilgi ve değerlerin uygulanması için yöntem ve süreçler -metodoloji • Bilgi ve değerleri uygulamak için gerekli olan araçlar -metedoloji Dil bilimi, sinir bilimi ve kavramalı bilimden yararlanır ve tek bir yapı için sayısız kuram ve model sentezleme yollarını arar. NLP, insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki düşünce düzeni ve davranış şeklin! saptayabilmemizi sağlayan bir ilkeler ve farklar grubudur. Bilinçsiz bir şekilde şurup giden hayatlarımıza ait o güçleri ve bunları kontrol eden zihinsel yapıları saptamamızı sağlar. Ardından edindiğimiz bu bilgiyi düşünce ve davranı...Devamını Oku »

Sinir Dili Programlaması

Sinir Dili Programlaması

Sinir Dili Programlaması Daha tarihsel bir terim olan 'Sinir Dili Programlaması' genel anlam bilim ile .ilgili bir çalışma olarak ifade edilebilir. Dilin sınırlarım ve dünya 'haritalarımızı' nasıl oluşturduğumuzu kavrama konusunda önemli bir unsur olduğunu fark eden Alfred Korzybski bu terimi 1941 yılında kullanmıştı. Kitabı okudukça anlayacağımız gibi dünyayı kişisel olarak algıladığımız 'haritayı' iç gerçeklik 'alanından' kayda değer bir şekilde ayırır. Bu dilsel bağlantı, farklı bilim dallarından alınan ve başka ortamlarda bilindik olan kavramlara dayanan pek çok NLP özelliğinden sadece birini örnekler. Daha önce anlaşıldığı gibi, d...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Yukarı Çık