Ünlü Türk Matematikçiler

Ünlü Türk Matematikçiler

Osmanlı-Türk matematikçileri ülkenin fen bilimlerindeki geri kalmışlığı nedeniyle zaman ve enerjilerini genellikle eğitime ayırmışlardır. Ancak 19. yüzyılın sonlarında araştırma yapmak ve yeni bilgiler üretmek fırsatını bulabilmişlerdir. Bu faaliyetlerin başladığı ilk yüzyıl içinde uluslararası düzeyde araştırma ve yayın yapmış olmak kriteriyle tarandığında aşağıdaki isimlere rastlanmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu kritere uyan matematikçi sayımız epey artmıştır ancak henüz hayatta olan matematikçilerimizi, bu listenin biraz da tarihi bir değer taşımasını hedeflediğimizden, bu listeye almadık. Bugünkü Türk matematik ortamının oluşmasına ciddi katkılar yapmış pek çok matematikçimiz bu çabaları sonucu kendileri araştırma ve yayın yapmaya zaman bulamadıkları için kendilerine duyulan minnettarlık kendisini bu listede ifade edememektedir. Bu listeyi, tarihin insafsızlığına sığınarak, yalnızca kendi dönemlerinin güncel araştırmalarında başarıya ulaşm...Devamını Oku »

Matematik Çocuğa Nasıl Sevdirilir?

Matematik çocuğa nasıl sevdirilir?

Çocukların hayatında matematik önemli bir yer kaplar, onlar bilsin ya da bilmesin… Küplerden kurdukları binaları dengelerken ya da bir paket krakeri arkadaşı ile eşit olarak paylaşırken matematik bilgilerini kullanırlar. Çocukken matematikle barışık olmalarını sağlamak için en iyi zaman okul öncesi dönemdir, çünkü bu yaşlarda henüz matematik korkusu gelişmemiştir. Bu nedenle de matematiğin eğlenceli yüzünü tanımak için daha uygun bir zaman olamaz. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek için onlara araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisi kurabilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar verilmeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu yaşlardaki matematik çalışmaları sayesinde ileriki yıllarda çocuklar matematik alanında başarılı olabilir. Özellikle ilkokul yıllarında çocukların matematik korkusu geliştirmemeleri, matematiği sevmeleri, matematik öğreniminden heyecan duymaları, okul ...Devamını Oku »

Öğrenci(Matematiksel İşlemlerin Neresindeyiz?) -- Öğrenci, Öğrenci Yurdu --

Öğrenci(Matematiksel İşlemlerin Neresindeyiz?) -- Öğrenci, Öğrenci Yurdu --

1 bayan + 1 erkek = ? Cevap: en az üç (çocuğu unutmamak gerek) Mantığınızı kullanabiliyor musunuz? Hz. Muhammet'in şu değerlendirmesini bilmeyen yoktur: ". . . .Bir dil bilen bir kişi, iki dil bilen iki kişi, üç dil bilen üç kişi.." Israrla şunu belirtmek istiyorum ki Matematik de bir dildir ve matematik bilen, tabiri caizse, 4000 kişi değerinde bir insandır. Bu değerlendirme matematik öğretmenleri veya matematiği(Öğrenci, Öğrenci Yurdu) iyi olan öğrenciler tarafından çok hoş karşılanacak biliyorum ama matematiği iyi olmayan ve matematikten uzak olan bazı insanların "Ne alakası var canım?" dediğini duyar gibiyim. O zaman şöyle bir değerlendirme yapalım, özel bir sorunu yoksa matematiği iyi olan, matematikle barışık olan insanların sözel yeteneklerinin de çok geliştiğini görüyoruz. YÖK,(Öğrenci, Öğrenci Yurdu) ısrarla hukuk alanında eğitim görmek isteyenlerin Türkçe-Matematik alanını tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor ve çok da doğru yapıyor. Çünkü aritmetik mantığa sahip olamayan b...Devamını Oku »

Ders Çalışma Tekniği(Matematik -Sorular-Stratejiler-) -- Dersler, Ders Çalışma --

Ders Çalışma Tekniği(MATEMATİK -SORULAR-STRATEJİLER-)  -- Dersler, Ders Çalışma --

Matematikteki bazı soruların yanlış şıkları eleme yoluyla da cevaplandırılabileceği unutulmamalıdır. Matematikte bir konuyla ilgili çok değişik sorular sorulabilir ve aynı sorunun birçok farklı çözüm yolu olabilir. Matematik sorularındaki yanlışlarımızı en aza indirmenin yollarından biri, aynı konuyla ilgili farklı soruları çok farklı yönlerden çözebilmektir. Matematik sorularında bütün verileri en iyi şekilde kullanmalıyız. Her verinin sorunun çözümünde bir ayrıntı olduğunu unutmadan her ayrıntının bizi hedefe ulaştıran bir ipucu olduğunun her zaman farkında olmalıyız. Bireysel çalışma(Dersler, Ders Çalışma) yöntemleriyle halledilmesi en zor alanlardan biri de matematiktir. Matematik, bir rehber eşliğinde, düzenli ve sistemli çalışmayla daha rahat üstesinden gelebileceğimiz bir alandır. Rehberimizi dikkatle takip etmeli, anlayamadığımız noktaları mutlaka sıcağı sıcağına sormalı, öğretmenin anlattıklarını, ezberlemek yerine sebep-sonuç ilişkisini kurarak, illa ki, uygulamalıyız. Bir eğ...Devamını Oku »

Ders Çalışma Tekniği(Matematik Dersini Nasıl Çalışmalıyız?)

Ders Çalışma Tekniği(Matematik Dersini Nasıl Çalışmalıyız?)

Son sınıf düzeyinde iseniz okulda öğretmeninizin anlattığı konuları dinleyerek öğrenmede ele alınan hususlara dikkat ederek izlemeye çalışınız. Dershaneye devam ediyorsanız sınıfta öğretmenlerinizin anlattıklarına, çözdüğü örnek sorulara dikkat etmelisiniz. Matematikte anlatım azdır. 5-10 dakika içinde bir kural verilir ve o kuralla ilgili örnek sorular çözülür. Matematik dersi genellikle öğretmen desteğinin en çok gerekli olduğu derslerden biridir. Verilen kuralı kavramadan soruları çözmek pek mümkün değildir. Önce kural öğrenilmeli onunla ilgili örnek sorular çözülmeli kitaptan soru çözerek hazırlık yapılıyorsa çözümlü sorular incelenmelidir. Daha sonra bu konudan bol pratik yapılmalı veriler değiştirilerek çözülen örnek sayısı arttırılmalıdır. Sınıf hocanızın yaptığı konuyla ilgili testteki netler gözden geçirilmeli yapılmayan sorular üzerinde durulmalıdır. Denemelerde o konularla ilgili değişik soru tipleri inceleyebilmek için derginizdeki ve değişik kitaplardaki soruları çözmelisi...Devamını Oku »

1 2 3 4
Yukarı Çık