Kuantum Teorisi

Kuantum Teorisi

Kuantum teorisi, çıplak gözle görülemeyen atom seviyesindeki dünyayı açıklamaktadır ve 20. yüzyılda ortaya konduğundan beri hem bilim hem felsefe hem de teoloji alanlarında pek çok tartışmaya sebep olmuştur. Bilim alanında determinizm, yalnızca bu teoriyle sorgulanmış, bu teoriye dayanılarak ‘ontolojik indeterminizm’in varlığı savunulmuştur. ‘Uzaktan etkileme’ gibi birçok bilim insanınca ‘hurafe’ olarak nitelendirilecek bir olgu, sadece bu teoriye dayanılarak öngörülmüş, üstelik Aspect deneyleriyle doğrulanmıştır. Bu teoriyle atom seviyesinde, daha önceden bilimsel metodolojinin zorunlu bir unsuru olarak kabul edilen, ‘gözlem sürecinde gözlenene etki etmemenin’ mümkün olmadığı anlaşılmıştır.
Kuantum Teorisi, insanoğlunun bugüne kadar kurgulamış olduğu en başarılı düşünceler ve kuramsal sonuçlar dizisidir. Mikrokozmoz olarak algıladığımız atom ve çekirdek içindeki parçacıkların gizemli davranışlarını, elementlerin periyodik cetveldeki yerini ve kimyasal tepkimelerin niçin ve nasıl oluştuğunu açıklar.

Kuantum teorisi öz olarak madde olarak algılanan varlıkları oluşturan en küçük birimlerin aynı anda hem dalga (sürekliliğe işaret eder) hem parçacık (değişkenliğe işaret eder) olma durumunu savunmaktadır. Bu minvalde maddeyi veya durumu oluşturan eylemler ölçülmeye veya gözlemlenmeye çalışıldığında ya dalga olarak ya da parçacık olarak ancak gözlemlenebilecekleri vurgulanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, cereyan eden etkileşimler hem dalga hem de parçacık olarak aynı anda rasat edilememektedir.

Kuantum fiziğinin altını çizdiği bir başka nokta, gözlemlenmemiş vakıayla gözlemlenmiş hadisenin birbirinden farklı bir biçimde hasıl olmalarıdır. Yapılan bir deneye göre gözlenmeden önce dar iki yarıktan aynı anda geçmeyi başaran gözle görülemeyen foton ışınları, gözlemlendiklerinde deliklerin herhangi birisinden geçmektedirler.

Kuantum teorisi, bilim tarihinin en çok kafa yorulan ve birçok hararetli tartışmaya konu olan teorilerinin başında gelir. Doğurduğu sonuçlar ise yalnız fizik bilimine değil birçok sanat akımına, sosyolojik teoriye ve değişik alanlara ilham kaynağı olmuştur. Kuantum teorisi kabaca bir atomun yörüngelerinde bulunan elektronların enerji seviyeleri arasındaki sıçrayışlardır. İlk bakışta herhangi bir fizik teorisinden farksız gibi gözükse de biraz derinlere indiğimizde aslında bu teorinin akıl almaz süreçlerden geçtiğini görürüz.Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık