Kuantum Felsefesi

Kuantum Felsefesi

Kuantum Düşünce Tekniği, bireyin daha iyiye, daha güzele ulaşmasının önünde bulunan en büyük engelin zihinlerdeki sınırlar, geçmiş deneyimlerden gelen karmaşalar ve evrene gönderdiğimiz hatalı mesajlar olduğu noktasından hareketle, iç dünyamızı düzenleyerek dışarıyı değiştirmek amacıyla hareket ediyor. Özü, Kuantum Fiziğinin temellerine dayanıyor ve bu alanda geçerli olan mevcut yasaları zihinsel dünyaya uygulamak şeklinde tanımlanıyor."Kuantum Düşünce Tekniği özet olarak insanın düşüncelerinde, üretkenlik noktasında, yaşamını değiştirebileceği düşünsel bir alan içerisinde hareket etmek demektir.

Günlük hayatta insanlar kuruntu, vesvese, kalıplaşmış korku düşünceleri üretirler. Kuantum ise geleceğe yönelik olmasını istediklerimiz hakkında hayaller, sesler ve duygularla yapılan bir odaklı düşünme biçimidir. Aynı zamanda bizim hücresel bellek düzeyimizi, bilinçaltımızı, etrafımızdaki elektromanyetik alanı ve tüm hayatı etkiler. Tüm bunlar zincirleme reaksiyon yaparlar.

Kuantum düşünce tekniğini uygulamak, şifaya kavuşmak için size verilen bir ilacı alıp almamak gibidir. Bu tekniği kullanırsanız, hayatınızda olmasını istediğiniz her şeyi yaratabileceğinizi bildiğiniz için, somut sonuçlar alırsınız.

Örneğin yalnızlıktan kurtulmak, sevmek, sevilmek, evlenmek, yeteneklerinize uygun bir işe girmek, hayatınızı insanca sürdürebileceğiniz bir konfor düzeyine sahip olmak ya da iyileşmek istiyorsunuz. Bütün bunların gerisinde insanın en temel düzeydeki düşünce ve inançları yatar. Bu inanç ve düşüncelerde yaptığımız değişiklik, insanın hayatında da değişiklik yapacaktır.

Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vehim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar. Oysa Kuantum Düşünce derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir. Özel bir bilinç düzeyine girerek, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumları içerir. Bu düzeyde insan, kendi hayatının efendisi durumuna geçer.

Bütün dünyada, artık insanla ilgili her konuda bütüncül bir yaklaşım söz konusudur. İnsan; zihin, beden ve ruh üçlemesinden oluşuyor çünkü. Bu üç kısımdan en etkili olanı “ruh”tur. Yâni insanın “kendisi” ya da Ben. Seçimleri yapan bu “Ben”dir ve olaya bu açıdan bakmadıkça, sorunlara çözüm bulmak da imkansızlaşır.

Kuantum Sıçrama bilinçaltına hükmetmeyi başaran birey, geçmiş mesaj kalıplarının yerine, alternatif pozitif söylemleri kodladıkça, belirli bir noktadan sonra, eski negatif söylem kalıpları kırılarak bireyin çok hızlı bir dönüşümü gözlemlenmektedir. İşte bu kuantum sıçramayı temsil eden bir dönüşümdür.

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık