Geleceği Tasarlamak: Kariyer Koçluğu

Geleceği Tasarlamak: Kariyer Koçluğu

Çok hızlı bir değişimin yaşanmakta olduğu çağımızda insanların ömürlerini tek bir meslekle tamamlama olasılığının azalmakta olduğu gözlenmektedir. Bilim ve teknoloji geliştikçe meslek çeşitleri de hızla artmakta, bir yandan bazı meslekler çalışma yaşamından silinirken bir yandan da yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeler karşısında, yirmi birinci yüz yılda bir insanın meslek yaşamı boyunca ortalama üç- beş meslek değiştireceği öngörülmektedir.

Gençlerin hangi mesleği seçtiği değil, bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için ne gibi bilgi ve becerilerle donanmış olduğu önemlidir. Böyle bir dünyaya hazırlanmak için gençlerin kendilerini şu alanlarda yetiştirmeleri gerekmektedir:

Teknolojik gelişme meslek görevlerini kolaylaştırmakta, el becerisi ve beden gücünün yerini giderek artan oranda beyin gücü almaktadır. Bu nedenle gençlerin matematik ve mantık alanlarında kendilerini iyi yetiştirmeleri, akıl yürütme, yargılama yeteneklerini geliştirici etkinliklere ağırlık vermeleri gerekmektedir. Ezberleme, geçer notla yetinme, günü kurtarma gibi tutumları benimseyenlerin gelecekteki değişimlere ayak uydurma şansı zayıf olacaktır.

Kişilerin Kariyer Koçluğu programıyla ne arzuladıkları etmek en başında netleştirilir. Program her bir bireyin şahsi gereksinimlerine odaklanarak ilerler.

Koçluk, şu an içerisinde bulunduğumuz yer ile olmayı hedeflediğimiz yer arasındaki mesafeyi en kısa zamanda aşmamızı sağlayan sistemli bir süreç şeklinde tanımlanır. Kariyer Koçluğu programı içerisinde ikinci adım olarak mevcut durum ve ulaşılması arzu edilen durumun ne olduğu net bir şekilde saptanır. Yani içerisinde bulunan zaman dilimi ile ilgili gerçeklikler ve geleceğe yönelik hayaller üzerinde konuşulur.
Üçüncü adım ise geleceğe yönelik hayallerin somut hedefler haline getirilmesidir. Hedefin netleşmesinin hemen sonrasında bulunduğumuz noktadan başlayarak hedefe giden bir yol haritası oluşturulur. Kişilerin bu yol haritası aracılığıyla engellere takılmadan hızlı ve sağlam bir biçimde ilerleme kaydetmeleri sağlanır.

Kimler “Kariyer Koçluğu” programına katılabilir?

- Lise ve üniversite öğrencileri

- Üniversiteden yeni mezun olmuş olanlar

- Kariyerinde ilerlemiş fakat yaşamına bambaşka bir yön vererek 2.kariyer yapmak isteyenler,

- Belirlediği kısa ve uzun vadeli hedefe ulaşmak amacıyla kişisel desteğe gereksinim duyan profesyoneller,

- Sorumlulukları fazla olan, profesyonel anlamda yetki paylaşımını yapmak isteyen yöneticiler için,

- Çalışanlarına gerektiğinde koçluk yapabilmek, onları yönlendirebilmek ve bilgi edinmek isteyen yöneticiler,

Adımlar;

1. Kendini Keşfet, Hayal Kur,

2. Hedef Belirle, Önceliklerini Seç, Karar ver,

3. Plan Yap, Eyleme Geç,

4. Gelişimini Sürdür, Kontrol Et, Uyum Sağla,

5. Eyleme Sürdürmeye Devam Et, Asla Vazgeçme.

6. Yaptıkların Seni Hedefine ulaştırmıyorsa Farklı Yöntemler Denemeyi ihmal etme, Dengeyi Koru, Hayal Kurmaktan korkma.

Kariyer Koçluğu eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için

İzmir'de Kariyer Koçluğu eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan veya burayı tıklayınız.

Antalya'da Kariyer Koçluğu eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan veya burayı tıklayınız.

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık